Vyhľadávanie účtovných závierok

Vyhľadávanie účtovných závierok je zatiaľ možné iba v skúšobnej prevádzke, čo znamená, že obsiahnuté dáta sú iba informačného charakteru a iba do roku 2011. Naviac, databáza obsahuje iba skeny účtovných závierok a tak nie je možné údaje v nich obsiahnuté automatizovane spracovať.

Pre vyhľadanie účtovnej závierky obchodnej je potrebné vyplniť obchodné meno alebo IČO spoločnosti tu.